Skip to content

Skala działania

Badania prowadzone przez Radiowy instytut opinii pozwalają na optymalizację treści nadawanych w ramach programów radiowych i tworzenie bardziej dopasowanej oferty dla słuchaczy.

Narzędzia badawcze radiowego instytutu

Radiowy Instytut Opinii – skala działania to nie tylko badania opinii publicznej, ale także bogate narzędzia badawcze. Radiowa usługa badawcza oferuje różnorodne metody i techniki pomiaru naukowego, które służą do uzyskania pełniejszej i bardziej kompleksowej oceny sytuacji społeczno-politycznej w kraju i za granicą.

Jednym z najważniejszych narzędzi analitycznych użytkowanych przez Radiowy Instytut Opinii jest tzw. audyt medialny, który pozwala na analizę treści przekazywanych przez radiostacje oraz odbiór ich komunikatów przez słuchaczy. Metoda ta umożliwia wysokospecjalistyczną interpretację danego tematu oraz określenie reakcji społeczeństwa na dany przekaz medialny.

Metody pomiaru działań reklamowych

Radiowy instytut opinii – skala działania prowadzi badania dotyczące efektywności działań reklamowych. Jego metody pomiaru są bardzo różnorodne i zależą od rodzaju reklamy oraz platformy, na której jest ona emitowana. Jedną ze stosowanych metod są badania dotyczące rozpoznawalności marki po emisji danego spotu radiowego. Kolejną metodą jest porównanie wyników sprzedażowych przed i po umieszczeniu danej reklamy w mediach audio.

Pomiar skuteczności działań reklamowych to nie tylko analiza konkretnych wskaźników, ale również całkowitego wpływu tejże reklamy na wizerunek marki oraz emocje z nią kojarzone przez odbiorców. Radiowy instytut opinii – skala działania oferuje także badania jakościowe, polegające na przeprowadzaniu wywiadów z grupami docelowymi potencjalnych klientów firmy. To wszystko sprawia, że Instytut ten głęboko analizuje pod każdym kątem odpowiedni dobór kanału komunikacji do celów biznesowych jego klientów.

Regionalne badania społeczne

Radiowy Instytut Opinii – Skala Działania to jedna z największych i najlepiej znanych firm zajmujących się badaniami rynku w Polsce. Wśród oferowanych przez nią usług znajdują się również regionalne badania społeczne, które pozwalają na dogłębne poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców poszczególnych regionów kraju. Dzięki temu klientom RIO-SD udostępniane są bardziej precyzyjne narzędzia analizy rynkowej oraz możliwość budowania efektywniejszych strategii marketingowych.

W ramach regionalnych badań społecznych RIO-SD przeprowadza m.in. analizy preferencji zakupowych konkretnych grup społecznych czy badania dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu przez mieszkańców danego regionu. Jednym z najbardziej znanych projektów realizowanych przez instytut był prowadzony przez wiele lat „Barometr Dobrego Samopoczucia” – badanie mające na celu określenie satysfakcji Polaków z życia we własnym mieście czy regionie. Tak szerokie spektrum działań pozwala RIO-SD na zachowanie czołowej pozycji na polskim rynku badań społecznych oraz zapewnienie klientom kompleksowej obsługi, adekwatnej do ich potrzeb.

Państwowe badania społeczne

Radiowy Instytut Opinii to ważna instytucja badawcza z wieloletnią tradycją w Polsce. Od dziesięcioleci prowadzi on państwowe badania społeczne na temat różnorodnych zagadnień dotyczących życia Polaków – od zachowań konsumenckich po postawy polityczne.

W ramach swojej działalności Radiowy Instytut Opinii przeprowadza regularne badania, które pozwalają na uzyskanie informacji o aktualnej sytuacji w kraju i postrzeganiu Polaków rzeczywistości. Otrzymane wyniki badań są zwykle szeroko komentowane przez media oraz służą politykom i decydentom jako podstawowe źródło informacji o społeczeństwie. Skala jego działania jest znacząca i wpływa bezpośrednio na kształtowanie debaty publicznej oraz podejmowanie kluczowych decyzji w kraju.

Międzynarodowe badania społeczne

Radiowy Instytut Opinii – Skala Działania to międzynarodowa organizacja zajmująca się badaniami społecznymi. Dzięki swojej działalności RIO pomaga poznać opinie i postawy ludzi na różne tematy, w tym także te związane z polityką czy ekologią. Badania przeprowadzane są metodami offline oraz online, co pozwala na zebranie jak najszerszej gamy danych. W oparciu o zebrane informacje RIO opracowuje raporty i analizy, które z kolei pomagają podmiotom publicznym i prywatnym w podejmowaniu decyzji.

Jednym z ciekawych przedsięwzięć RIO jest badanie trendów konsumenckich. W ramach tej działalności eksperci biorą pod lupę trendy gastronomiczne, mody czy preferencje zakupowe konsumentów w różnych państwach świata.  Analiza tych danych pozwala firmom lepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb rynku oraz przewidywać zmieniające się trendy konsumenckie. Radiowy Instytut Opinii – Skala Działania ma także kluczowy wpływ na kampanie marketingowe prowadzone przez wiele światowych marek, dzięki czemu ich komunikacja jest bardziej trafiona do potrzeb klienta.

Skontaktuj się

Dlaczego my?

01

Doświadczenie i profesjonalizm

Radiowy Instytut Opinii działa na rynku badawczym od 2000 roku, a zespół badawczy Instytutu to profesjonaliści z zakresu socjologii, psychologii, marketingu oraz ekonomii.

02

Rzetelność i wiarygodność

Instytut prowadzi badania zgodnie z zasadami metodycznymi i etycznymi European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) oraz wykorzystuje najnowsze technologie badawcze, aby dostarczyć rzetelne i wiarygodne wyniki badania.

03

Indywidualne podejście

Radiowy Instytut Opinii oferuje rozwiązania dopasowane do potrzeb i wymagań każdego klienta, oferując między innymi badania ogólnopolskie, regionalne oraz międzynarodowe.

Porozmawiajmy o projekcie dla Twojej firmy