Sidebar – Jak działamy

Jak działamy?

01

Wstępna analiza potrzeb klienta i projektowanie badania 

Na podstawie analizy potrzeb klienta, Instytut projektuje badanie, określa grupę badawczą, dobiera metody i narzędzia badawcze oraz planuje harmonogram prac.

02

Przeprowadzenie badania i analiza wyników

Po przeprowadzeniu badania, Instytut dokonuje analizy zebranych danych, interpretuje wyniki i sporządza raport końcowy.

03

Przedstawienie wyników klientowi i konsultacja

Radiowy Instytut Opinii oferuje również usługi doradcze oraz konsultacyjne, pozwalające na uzyskanie fachowej pomocy w zakresie opracowywania strategii marketingowych oraz działań związanych z badaniami opinii konsumentów.