Skip to content

O nas

Radiowy Instytut Opinii to niezależna instytucja badawcza zajmująca się badaniem rynku radiowego w Polsce. Przedstawia wyniki swoich badań w formie raportów i publikacji.

Badania opinii publicznej

Radiowy Instytut Opinii – O nas to jedna z największych i najbardziej wpływowych agencji badawczych w Polsce. Specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowych badań opinii publicznej, które dostarczają cennych informacji na temat zachowań i postaw Polaków. Od ponad 25 lat nasi specjaliści przeprowadzają badania z różnych dziedzin życia, takich jak polityka, biznes czy kultura.

Nasza oferta obejmuje zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe. W przypadku badań ilościowych korzystamy z metodologii między innymi CATI (telefoniczny wywiad kwestionariuszem), CAWI (badanie online) oraz CAPI (wywiad interaktywny). Natomiast w ramach badań jakościowych oferujemy m. in. grupy dyskusyjne, indywidualne wywiady pogłębione czy analizy treści.

Radiowe sondaże popularności

Radiowy instytut opinii – onas to niezwykle ważny podmiot na polskim rynku dziennikarskim. Jest to baardzo prestiżowe, opiniotwórcze centrum badawcze, które specjalizuje się w przeprowadzaniu sondaży popularności dotyczących mediów. Radiowe sondaże popularności, jakie tworzy instytut ONAS, skupiają się na badaniach słuchalności programów radiowych oraz audytorium stacji radiowych.

Często publikowane są rankingi najpopularniejszych stacji radiowych według różnych kryteriów takich jak: liczba słuchaczy, czas przesłuchania radia czy struktura wiekowa odbiorców. Wyniki te pozwalają zarówno wyemitować lepszą i bardziej atrakcyjną dla widza ramówkę programową odpowiadającą preferencjom słuchaczy i zmienić strategię marketingową.

Analiza preferencji wyborczych

Radiowy instytut opinii – onas to firma badawcza zajmująca się m. in. analizą preferencji wyborczych w Polsce. W czasie kampanii wyborczych instytut przeprowadza liczne badania, które pozwalają na poznanie aktualnej sytuacji politycznej oraz na określenie, jakie partie i kandydaci cieszą się największym poparciem wśród Polaków.

Analiza preferencji wyborczych to nie tylko wiedza o tym, która partia jest najpopularniejsza czy którego kandydata chciałoby głosować najwięcej osób. Dzięki szczegółowym analizom możliwe jest także zbadanie motywacji wyborców, ich postaw i zachowań podczas wyborów. W ten sposób Instytut onas daje nie tylko obraz faktycznego poparcia dla poszczególnych ugrupowań politycznych, ale także pozwala na bieżąco monitorować zmiany preferencespołeczeństwa.

Trendy w zachowaniach społecznych

Radiowy Instytut Opinii – ONAS to jedna z najważniejszych instytucji badawczych w Polsce, zajmująca się eksploracją trendów w zachowaniach społecznych. Od wielu lat prowadzi badania i analizy dotyczące wpływu nowych technologii na życie codzienne Polaków, zmian kulturowych oraz stylów i wartości życia. W oparciu o przeprowadzone przez nich badania publikuje raporty i analizy, które mają duży wpływ na publiczną debatę oraz podejmowanie decyzji politycznych. Jednym z ciekawszych tematów podejmowanych przez ONAS są trendy w zachowaniach społecznych, które ukazują jak szybko zmienia się nasze otoczenie i jak wiele czynników ma na nie wpływ.

W ramach swoich badań Radiowy Instytut Opinii – ONAS skupia się m. in. na tematach takich jak: zmiana modelu rodziny, przemiany religijno-kulturowe czy rozwój mediów społecznościowych. Analizy te pozwalają na lepsze zrozumienie rzeczywistości społecznej Polski oraz dostarczają interesujących wniosków dla działań marketingowych czy politycznych. Dzięki dużej próbie reprezentatywnej dla całego kraju, dane prezentowane przez ONAS są wiarygodne i dają pełny obraz sytuacji w kraju. Cieszy się on także dużym zaufaniem społecznym, dzięki czemu ma duży wpływ na opinię publiczną oraz podejmowanie decyzji przez polityków i innych liderów w kraju.

Komentarze ekspertów ONAS

Radiowy instytut opinii – onas to instytucja, która ma na celu świadczenie usług badawczych i doradczych w zakresie opinii publicznej. Jednym z jej produktów są Komentarze ekspertów ONAS. Opierają się one na analizie opinii publicznej oraz danych społeczno-gospodarczych, a ich celem jest ukazanie trendów i zmian zachodzących w Polsce i na świecie.

Komentarze ekspertów ONAS stanowią wartościowe źródło informacji dla dziennikarzy, politologów oraz przedstawicieli biznesu chcących poznać opinie Polaków na różne tematy. Analizy dotyczą najważniejszych spraw politycznych, gospodarczych i społecznych – od wyborów po warunki życia mieszkańców kraju. Występują tu również wnioski z badań własnych Instytutu dotyczące preferencji konsumenckich czy przewidywanego rozwoju rynku pracy.

Podmiot specjalizujący się w badaniach społecznych i marketingowych

Radiowy instytut opinii – ONAS jest to podmiot specjalizujący się w realizacji badań społecznych i marketingowych. W swojej ofercie posiada szeroki zakres usług badawczych, które są dostosowane do potrzeb i oczekiwań klientów. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy ONAS od lat cieszy się zaufaniem wielu firm, jak również instytucji publicznych.

Jednym z kluczowych elementów misji Radiowego instytutu opinii – ONAS jest zapewnienie klientom możliwości pozyskania rzetelnych informacji na temat rynku, konsumentów czy konkurencji. Działalność badawcza opiera się na nowoczesnych metodach i technologiach, co gwarantuje wysoką jakość wykonanych badań oraz szybką analizę wyników. Dzięki temu podejmowanie decyzji biznesowych staje się bardziej efektywne oraz przemyślane.

Jak działamy?

01

Wstępna analiza potrzeb klienta i projektowanie badania 

Na podstawie analizy potrzeb klienta, Instytut projektuje badanie, określa grupę badawczą, dobiera metody i narzędzia badawcze oraz planuje harmonogram prac.

02

Przeprowadzenie badania i analiza wyników

Po przeprowadzeniu badania, Instytut dokonuje analizy zebranych danych, interpretuje wyniki i sporządza raport końcowy.

03

Przedstawienie wyników klientowi i konsultacja

Radiowy Instytut Opinii oferuje również usługi doradcze oraz konsultacyjne, pozwalające na uzyskanie fachowej pomocy w zakresie opracowywania strategii marketingowych oraz działań związanych z badaniami opinii konsumentów.

Dlaczego my?

01

Doświadczenie i profesjonalizm

Radiowy Instytut Opinii działa na rynku badawczym od 2000 roku, a zespół badawczy Instytutu to profesjonaliści z zakresu socjologii, psychologii, marketingu oraz ekonomii.

02

Rzetelność i wiarygodność

Instytut prowadzi badania zgodnie z zasadami metodycznymi i etycznymi European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) oraz wykorzystuje najnowsze technologie badawcze, aby dostarczyć rzetelne i wiarygodne wyniki badania.

03

Indywidualne podejście

Radiowy Instytut Opinii oferuje rozwiązania dopasowane do potrzeb i wymagań każdego klienta, oferując między innymi badania ogólnopolskie, regionalne oraz międzynarodowe.

Porozmawiajmy o projekcie dla Twojej firmy